Stínění a okna na klíč

Doprava a platba

Doprava

  1. Dodání zboží v České republice se, není-li sjednáno jinak, realizují vozidly prodávajícího podle rozvozových plánů a tras, příp. veřejnou přepravní službou (DPD, TOPTRANS a Česká Pošta aj.
  2. V případě, že dopravu zboží zajišťuje prodávající, plní faktura i funkci dodacího listu, pokud není vystavován samostatně. Převzetí zboží je kupující povinen na faktuře nebo dodacím dokladu potvrdit, v opačném případě není prodávající povinen zboží kupujícímu předat, a doprava se považuje za zmařenou z důvodu spočívajícího na straně kupujícího.
  3. V případě realizace dodávky veřejnou přepravní službou je dodávka prodávajícího splněna předáním zboží tomuto dopravci.
  4. Dodací termíny v případě dodání vozidly prodávajícího v rámci tzv. rozvozového plánu, jsou určeny, rozvozovým plánem prodávajícího. Na dodací lhůty se vztahuje tolerance dodání +/-7 dní, není-li smluvními stranami domluvena jiná odchylka. Termín dodání se vždy stanoví ve prospěch prodávajícího, tj. kupující je povinen akceptovat i plnění před sjednaným termínem dodání.
  5. V případě rozvozu zboží vozidly prodávajícího nese prodávající i riziko zasílání zboží. V ostatních případech nese riziko kupující. Zjevné vady a škody, vzniklé při přepravě, je nutné k zachování nároků kupujícího při převzetí zboží neprodleně zaznamenat písemně na dodací nebo nákladní listy a skryté škody nahlásit prodávajícímu písemně nejpozději v termínu pro uplatnění vad zboží.
  6. V případě, že kupující požaduje dodání zboží mimo pravidelný rozvoz vozidly prodávajícího, účtuje prodávající cenu za přepravné dle aktuálního ceníku přepravného.
  7. Způsob balení zboží odpovídá charakteru zboží a vzdálenosti místa dodání. Standardním balicím materiálem je PVC folie, vak, sáček, vlnitá lepenka. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu balení. Kupující je povinen následně obaly zlikvidovat v souladu s právními předpisy, přičemž kupující se bude považovat za jejich původce. V případě, že obal bude výslovně prodávajícím označen jako vratný, pak je kupující povinen tento obal vrátit prodávajícímu do 10 dnů od převzetí zboží, jinak je povinen uhradit cenu tohoto obalu prodávajícímu.
  8. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dní, po převzetí zboží či služby provést jejich prohlídku, kdy nejpozději při provedení prohlídky je oprávněn reklamovat zjevné vady výrobku či služby či nekompletnost dodávky. V případě nereklamování zjevných vad či nekompletnosti dodávky bezprostředně po vykonání prohlídky v termínu uvedeném v předchozí větě, právo z vad reklamovaných v rozporu s tímto ustanovením VOP zaniká.
  9. V případě, že dojde ke zmaření dopravy zboží kupujícímu kupujícím nebo přepravcem, tak automaticky dochází ke změně dodací parity na EXW sídlo prodávajícího INCOTERMS 2010, a dále je kupující povinen prodávajícímu uhradit marně vynaložené náklady na dopravu zboží, a dále ostatní škodu vzniklou prodávajícímu. Zboží se zároveň považuje za dodané v okamžiku, kdy toto kupující nepřevezme či zmaří jeho předání.

Platba

Platební brána ThePay

Máte zájem o kalkulaci nebo o jiné informace?Pošlete nám požadavek a ozveme se Vám zpět.

Kontaktujte nás

Ozveme se Vám zpět

X

Máte zájem o kalkulaci nebo o jiné informace?
Pošlete nám požadavek a ozveme se Vám zpět.

Nahoru